Duranga official trailer starring Gulshan Devaiah, Drashti Dhami released

Duranga Stars:
Gulshan Devaiah: Sammit Patel/ Abhishek Banne
Drashti Dhami: Ira Jaykar Patel
Hera Mishra: Anya Patel
Rajesh Khattar: Dr. Patel
Divya Seth: Anupriya Patel
Zakir Hussain: Bala Banne
Barkha Bisht: Prachi Banne
Abhijit Khandkekar: Vikas Sarode

BD Desk 07/08/2022